Seminář pro lékaře a zdravotnický personál

Datum:
30. 1. 2015 (pátek) od 16:00 - 19:00 hod.
Místo:
Brno, MAMI - Centrum porodních asistenek, Bakalovo nábřeží 1, ČR
Cena:
10,- €, pre členky 8,- €
Cena Kč:
300,- Kč, pre členky 225,- Kč

Srděčně vás zveme na odborný seminář o. z. MAMILA, který jsme připravili ve spolupráci s Unií porodních asistentek UNIPA a také ve spolupráci s Pavlínou Kallusovou.

Jedná se o seminář, který se zaměří na dvě témata, které významně ovlyvňují kojení a jeho celkovou délku. 

Kdo se může přihlásit? Všichni, kdo mají o kojení zájem. Účastníci můžou být z ČR i ze SR. Kurz je určený všem, kteří se chtějí této problematice věnovat, obzvlášť porodním asistentkám, zdravotníkům, lékařům a laktačním poradkyním.

Kurz je akreditován Unií porodních asistentek UNIPA.

 

PROGRAM

16:00 - 17:30 - Jak frenulum breve ovlyvňuje kojení a možnosti řešení

Komplexní pohled na ankyloglossi, labiální frenulum, frenotomii a následnou péči, čož zahrnuje včasnou diagnostiku různých typů těchto problémů a návod na rozlišování jednotlivých kategorií a toho, jak ovplivňují schopnost dítěte získavat mléko z prsu a bolestivost bradavek matky. Krátkodobý a dlouhodobý vliv na kojení. Návod na řešení, jak vykonávat frenotomii a následná péče o ránu. Případové studie, fotografie, videa, přehled studií na dané téma a závěry do praxe.

17:45 - 19:00 - Nejčastější příčina, proč matky přestávají kojit a co s tim

Podle studií se již v porodnici víc jak 40 % matek obává o to, jestli je tvorba mléka dostatečná, a nedostatečný příjem mateřského mléka (buď skutečný nebo zdanlivý) vede k dokrmování a použití umělé výživy již v prvních dnech. Největší procento matek, které přestávají kojit, prestanou kojit z toho důvodu, že "nemají dostatek mléka". Tento seminář se bude zabývat prevencí nízké tvorby mléka, jejími příčinami a řešením. Faktory, které ovplyvňují tvorbu mléka; faktory, které snižují tvorbu mléka, jak zvyšovat tvorbu mléka, jak pomoci maminkám, aby mohly kojit výlučne, a jak zabránit tomu, aby přestávaly kojit z důvodu nedostatku mléka. Analýza pozdního snížení tvorby mléka a možnosti nápravy. Naplňování cílu WHO o výlučném kojení do 6 měsíců. Kdy je dokrmováni umělým mlékem skutečně medicínsky indikováno. Diagnostika neprospívaní a jiné faktory, které souvisí s nízkým příijmem mateřského mléka. Případové studie, praktický návod na postup v praxi, přehled studií a fotografie a videa.

 

MÍSTO KONÁNÍ

Brno, MAMI - Centrum porodních asistenek, Bakalovo nábřeží 1, ČR
Můžete zvolit cestu MHD (tramvaj č. 8, autobusy č. 44, 84). Pokud přijedete autem, můžete zaparkovat v okolí MAMI centra.

 

Cena

Cena semináře je pro nečleny 10,- Eur (300,- Kč), pro členy 8,- Eur (225,- Kč).

 

Pokyny k platbě pro účastníky z ČR:

Poplatek uhraďtě v příslušné výšce v českých korunách ihned po odeslání přihlášky bankovním převodem. Zasílejte ho na účet o. z. MAMILA v ČR v Kč, číslo účtu: 2200344827/2010 (FIO banka), IBAN: SK0983300000002200344827, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX. U bankovního převodu je potřeba uvést údaje, které dostanete i v potvrzovacím emailu po odeslání přihlášky, a sice variabilní symbol = vaše telefonní číslo shodné s tím, které jste uvedli v přihlášce, jako specifický symbol číslo přihlášky a do poznámky/zprávy pro přijímatele vypište své jméno (resp. jméno osoby, za kterou je platba hrazena). Přihláška bude považována za závaznou až po zaplacení poplatku. 

Pokyny k platbe pre účastníkov zo SR:

Poplatok uhraďte v príslušnej výške v eurách ihneď po odoslaní prihlášky bankovým prevodom. Zasielajte ho na účet o. z. MAMILA v SR v EUR: 2800344839/8330 (FIO banka), IBAN: SK4683300000002800344839, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Pri bankovom prevode treba uviesť údaje, ktoré dostanete aj v potvrdzovacom emaile po odoslaní prihlášky, a síce variabilný symbol = vaše telefónne číslo zhodné s tým, ktoré ste uviedli v prihláške, ako špecifický symbol číslo prihlášky a do poznámky/správy pre prijímateľa vypíšte svoje meno (resp. meno osoby, za ktorú je platba hradená). Prihláška bude považovaná za záväznú až po zaplatení poplatku.Máte záujem? Zaregistrujte sa na tento kurz.