Používání laktační pomůcky

Používání laktační pomůcky

Jack Newman, MD, FRCPC

Laktační pomůcka je zařízení umožňující kojící matce dokrmovat dítě bez použití láhve odstříkaným mateřským mlékem, umělým mlékem, kolostrem s přidáním glukózy anebo glukózou. Použití umělých náhrad prsu může způsobit „zmatení láhví“ anebo „zmatení dudlíkem“, obzvlášť když se to stane v začátcích kojení anebo když je tok mléka na prsu pomalý kvůli snížené tvorbě mléka. Ve skutečnosti dítě není zmatené. Ví přesně, co je výhodnější. Jestli saje z prsu, kde dostane málo mléka, které teče pomalým proudem, a potom dostane láhev, ze které teče rychle, a to zejména v prvních dnech po porodu, většinou si to velmi rychle sečte. Bonding je důležitý, hlad je prvořadý.

Čím lépe se dítě přisaje, tím lépe získá mléko, obzvlášť pokud se ho matce tvoří málo. Mohlo by se zdát, že v prvních dnech matka nemá moc mléka, ovšem matka má přesně tolik mléka, kolik dítě potřebuje (podívejte se na tuto video ukázku dvoudenního miminka a podívejte se na to, jak toto miminko výborně pije a srovnejte ho s video ukázkami starších dětí). Mléko tam skutečně je, i když se vám někdo pomocí odsávačky snaží „dokázat“, že tam žádné nemáte. Množství mléka v odsávačce nic neprokazuje – odsávačky nefungují dobře, ani když je mléko v malém, ale normálním, množství v prvních dnech po porodu. Také si je potřeba uvědomit, že člověk stlačující prs ženy nemůže takovýmto způsobem zjistit, kolik mléka se v prsu nachází. Důležité je správné přisátí, které dítěti pomáhá získat veškeré dostupné mléko. Když se dítě nepřisaje správně, matku mohou bolet bradavky. A pokud dítě nezískává mléko dobře, bude na prsu dlouho, což stav bradavek zhorší. Dostáváme se tak do začarovaného kruhu, z kterého se ovšem dá uniknout.

I přes to, že umělé náhrady bradavky nevedou vždy k problémům, používat je v čase, kdy se kojení nedaří, obvykle problém ještě zhorší. Ani „novější“ modely láhví nejsou lepší než ty staré, jedná se jenom o dobrý marketing. Laktační pomůcka je nejlepší způsob dokrmování, pokud je dokrmování skutečně nevyhnutelné. (Správné přisání obvykle umožní dítěti získat více mléka, a tím se často dá dokrmování vyhnout.) Používat laktační pomůcku je lepší než používat stříkačku, pohárek, krmení po prstu anebo jakýkoli jiný způsob, protože při tomto způsobu je dítě na prsu a kojí se. Děti, stejně jako dospělí, se něco naučí tím, že to zkouší. Krom toho, dítě dokrmované na prsu, získává zároveň mléko z prsu a stimuluje bradavku. A kojení znamená víc, než jenom přijímání mateřského mléka.

Proč je laktační pomůcka lepši?
  1. Děti se učí kojit kojením.
  2. Matky se učí kojit kojením.
  3. Dítě i přes to, že je dokrmované, dostává i nadále matčino mléko.
  4. Dítě nebude odmítat prsk, co se často stává, pokud je dokrmované mimo prsu.
  5. Kojení znamená víc, než jenom přijímání mateřského mléka.
Co je to laktační pomůcka?

Laktační pomůcka pozůstává z nádoby s dokrmem – většinou je to láhev s rozšířenou dírkou v dudlíku – a z dlouhé, tenké cévky vyúsťující z nádoby. Dostupné jsou i průmyslově vyráběné laktační pomůcky, které je v některých situacích snazší používat, ale ne vždy. Průmyslově vyráběné laktační pomůcky jsou zvlášť užitečné, pokud je nutné pomůcku používat u staršího dítěte, pokud matka potřebuje dokrmovat dvojčata, pokud je potřebné používat laktační pomůcku delší dobu anebo pokud nastane problém s používáním vlastnoručně zhotovené laktační pomůcky. I když průmyslově vyrobená laktační pomůcka není levná, její cena se vyrovná ceně dvoutýdenní dávky běžné uměle výživy.

Upozorňujeme, že používat cévku se stříkačkou, či už s pístem anebo bez něj, místo uvedeného zařízení, je zbytečnou komplikací a nijak nezefektivňuje techniku. Je to naopak nepohodlné a vytlačování mléka do úst dítěte stříkačkou neučí dítě, jak se má kojit, protože i když saje nesprávně, mléko získává.

Používaní (improvizované) laktační pomůcky

(Použití by Vám měla ukázat osoba se zkušenostmi s pomocí matkám s kojením.)

1. Dítě se může nejdříve přisát na prs, pak se mu opatrně ve vhodném okamžiku vloží cévka do úst (je potřeba to udělat až potom, co se dítě nakojilo alespoň jednou z obou prsou). O co lepší bude přisátí, o to více mléka dítě získá, používání této laktační pomůcky tak bude snazší a tím spíše budete moci s dokrmováním přestat. Prs byste měli jemně odtlačit tak, aby byl vidět koutek úst dítěte, pak do něj zasuňte cévku. Držte ji přitom mezi ukazováčkem a palcem tak, aby cévka ústila přímo do zadní části úst dítěte a současně mírně vzhůru, směrem k patru (viz video ukázky). Správné umístnění cévky poznáte podle toho, že tekutina s dokrmem teče cévkou poměrně rychle. Většinou není třeba naplnit cévku dokrmem před tím, než ji vsunete dítěti do úst.

2. Další způsob: dítě je přisáté současně k prsu i k cévce, která je umístěna na matčině prsu při bradavce. Opět zde platí, čím lépe je dítě přisáté, tím jednodušší je laktační pomůcku použít. A také platí, že čím je lepší přisátí, o to pravděpodobněji a rychleji se dítě naučí správně pít bez pomoci laktační pomůcky. Proto jsou správná poloha a přisátí dítěte vždy velmi důležité.

3. Cévka může být připevněna k prsu, pokud si to matka přeje, ale není to nutné a ne vždy to pomůže.

4. Cévka nemusí přesahovat bradavku; pro správnou funkci je nutné, aby přesahovala hranici dásní dítěte. Nezdá se, že by to fungovalo lépe, pokud se cévka vloží do koutku úst dítěte a ústí přímo do úst na jazyk. (Nasměrujte ji mírně k patru úst dítěte.) Pro matku je občas pomocí, pokud přidržuje cévku prstem na správném místě, protože některé děti mají tendenci cévku odklánět jazykem.

5. Nádoba obsahující dokrm, by neměla být výš, než má dítě hlavu. Pokud laktační pomůcka funguje, jenom pokud se nádoba drží výš, než má dítě hlavu, něco není v pořádku. Nádobu umístěte výš, jenom pokud to doporučuje lékař nebo laktační poradkyně (např. v případě, že dítě prs odmítá).

6. Nejlepší je používat cévku vždy, když je to potřebné na to, aby dítě na prsu pilo. Postupujte podle Protokolu pro zvýšení přísunu mateřského mléka. Nakrmte dítě nejdříve z obou prsů předtím, než přidáte dokrm. Některé matky považují za snazší nepoužívat ji v noci. Je lepší dokrmovat 8-krát denně po 30 ml na každé krmení, než podat 2 velké dávky po 120 ml.

7. Neodstřihujte konec cévky. Funguje správně tak, jak je.

8. Vypít 30 ml mléka pomocí laktační pomůcky by dítěti nemělo trvat hodinu. Jestli to tak dlouho trvá, cévka pravděpodobně není správně umístěna, anebo je dítě zle přisáté, případně obojí. Pokud laktační pomůcka funguje správně, mělo by dítěti trvat 15-20 minut, obvykle i méně, aby vypilo 30 ml dokrmu.

9. Tip pro snazší použití: oblečte si košili s kapsami, uzavřenou nádobu (s dírkou pro cévku) vložte do kapsy nebo ji zasuňte pod ramínko podprsenky.

Čistění zařízení

1. Nevyvářejte cévku pomůcky nevyrobené průmyslově. Není určená na vyváření.

2. Po použití zařízení vyčistěte celou nádobu (v případě láhve i savičku). Nevyvářejte cévku. Cévka by měla být po použití vyprázdněna a propláchnuta horkou vodou (nasajte horkou vodu do cévky z pohárku) a poté ji zavěste, aby se vysušila. Pokud chcete, můžete ji namydlit, není to však nutné a je potřeba ji poté důsledně vypláchnout. Po několika dnech používáni mohou být cévky neohebné a nevhodné na použití.

Jak přestat používat laktační pomůcku

1. Udržujte kontakt s laktační poradkyní, abyste se mohli poradit, jak přestat laktační pomůcku používat.

2. Tento proces může trvat několik týdnů, anebo může být aj kratší. Nenechte se odradit a nesnažte se přestat používat cévku příliš rychle. Většinou se množství mléka potřebné do laktační pomůcky na jeden - dva týdny zvýší, poté se na různě dlouhou dobu ustáli před tím, než začne klesat. Celý proces může trvat od 2 do 8 týdnů, nebo i déle, i když některé matky používali zařízení jenom pár dní, zatímco jiné nebyly schopné přestat ho používat úplně. Rychlé zlepšení občas nastane po dlouhé době bez žádných změn.

3. Pozorujte dítě při kojení. Jestli nevíte, jak zjistit, kdy dítě pije, podívejte se na video ukázky. Přiložte dítě na prs, dovolte mu kojit se tak dlouho, dokud saje i pije, poté použijte techniku stláčení prsu (podívejte se na materiál Stlačování prsu, aby pilo i nadále; poté zopakujte tento postup i na druhém prsu. Můžete se vrátit k prvému prsníku a takto pokračovat, dokud dítě pije. Když skončíte krmení z obou prsníků, vložte dítěti do úst hadičku. Dovolte mu, aby se dostatečně nakojilo pomocí laktační pomůcky.

Materiál Lactation Aid, 2009©

Napsal a upravil (pod různými jinými názvy): Jack Newman MD, FRCPC, 1995-2005©

Revize: Jack Newman MD, FRCPC IBCLC a Edith Kernerman, IBCLC, 2008, 2009©

Překlad: MAMILA, o. z., 2016

Převzato z www.mamila.sk, 2016

Tento materiál se může kopírovat a šířit bez předešlého svolení s podmínkou, že není použit v žádném kontextu porušujícím Mezinárodní kodex WHO o marketingu náhrad mateřského mléka (1981) a v znění pozdějších rezolucí WHA. Jestli nevíte, co to přesně znamená, napište nám na info@kojim.cz. Při použití článku uveďte: Převzato z www.kojim.cz.