Pokročilý kurz v Brne 2015

Datum:
31. 1. - 1. 2. 2015 (sobota a nedeľa)
Místo:
Brno, MAMI - Centrum porodních asistenek, Bakalovo nábřeží 1, ČR
Cena:
42,- €, pre členky 35,- €
Cena Kč:
1 200,- Kč, pre členky 1 000,- Kč
 

Srdečne pozývame všetky poradkyne na kurz pokročilého poradenstva pre certifikované poradkyne pri dojčení.

Pre certifikované poradkyne pri dojčení sme pripravili pokročilý kurz, ktorý nadväzuje na základný kurz, počas ktorého získali certifikát.

Pokročilý kurz trvá dva dni a jeho úlohou je analyzovať získané skúsenosti, prehĺbiť si poznatky o poradenstve pri dojčení, nadobudnúť istotu pri riešení poradenských situácií a podporiť komunikačné zručnosti poradkýň. 

Jeho cieľom je sústrediť sa na rozličné špecifické témy ako aj poskytnúť priestor na prekonzultovanie poradenských skúseností. Pre jeho absolvovanie sú podmienkou vedomosti zo základného kurzu.

Kto sa môže zúčastniť? Certifikované poradkyne pri dojčení, ktoré absolvovali základný kurz. Ak od absolvovania základného kurzu uplynuli už 3 roky, je absolvovanie niektorého z pokročilých kurzov podmienkou pre predĺženie platnosti certifikátu. Na to, aby bolo možné certifikát predĺžiť je potrebné absolvovať jeden celý pokročilý kurz kompletne v plnom rozsahu. 

PREDBEŽNÝ PROGRAM (zmeny sú ešte možné)

31. 1. 2015 (sobota)

8:15 – 8:45 Registrácia

9:00 – 9:15 Úvodné slovo a privítanie

9:15 – 10:00 Zoznamovanie

10:00 – 10:15 Prestávka

10:15 - 11:00 Zhodnotenie skúseností, ktoré ste nadobudli počas poradenskej praxe (seminár) I.

 11:00 – 12:00 Zhodnotenie skúseností, ktoré ste nadobudli počas poradenskej praxe (seminár) II.

12:00 – 13:00 Obed 

13:00 – 14:00 Pocity poradkyne po skončení poradenstva a ich spracovanie

14:00 – 14:15 Prestávka

14:15 – 15:15 Riešenie prípadových štúdií a typické situácie v poradenstve - ako ich riešiť úspešne

15:15 - 15:30 Prestávka

15:30 – 16:45 Čo prináša kontakt koža na kožu a jeho využitie v praxi, zhodnotenie a odovzdávanie skúseností, reakcie mamičiek a bábätiek 

 

1. 2. 2015 (nedeľa)

8:30 - 9:30 Biológia spánku a nočný spánok, správne a bezpečné miesto na spanie

9:30 – 9:45 Prestávka

9:45 – 10:45 Nácvik komunikácie o spánku bábätiek a analýza videa o uspávaní

10:45 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:00 Jedna z 10 matiek má popôrodnú depresiu - a čo dojčenie?

12:00 - 13:00 Obed

13:00 - 13:50 Riešenie prípadových štúdií (aj s prípadovými štúdiami s videami)

13:50 - 14:00 Prestávka

14:00 – 15:00 Komunikačné zručnosti v konkrétnych poradenských situáciách

 

CENA KURZU

Cena kurzu je 42 Eur pre nečlenov, 35 Eur pre už zaregistrovaných členov o. z. MAMILA.

Poplatok za kurz uhraďte v príslušnej výške bankovým prevodom. Podľa možnosti neuhrádzajte poplatok poštou. Zasielajte ho na účet o. z. MAMILA: 2800344839/8330 (FIO banka), IBAN: SK4683300000002800344839, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Pri bankovom prevode treba uviesť údaje, ktoré dostanete aj v potvrdzovacom emaile po odoslaní prihlášky, a síce variabilný symbol = vaše telefónne číslo zhodné s tým, ktoré ste uviedli v prihláške, ako špecifický symbol číslo prihlášky a do poznámky/správy pre prijímateľa vypíšte svoje meno (resp. meno osoby, za ktorú je platba hradená). Prihláška bude považovaná za záväznú až po zaplatení poplatku.

Pro zájemce z ČR:
Poplatek uhraďtě v príslušné výšce v českých korunách ihned po odeslání přihlášky bankovním převodem. Zasílejte ho na účet o. z. MAMILA v ČR v Kč, číslo účtu: 2200344827/2010 (FIO banka), IBAN: SK0983300000002200344827, BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX. U bankovního převodu je potřeba uvést údaje, které dostanete aj v potvrzovacím emailu po odoslání přihlášky, a sice variabilný symbol = vaše telefonní číslo shodné s tím, které jste uvedli v přihlášce, jako specifický symbol číslo přihlášky a do poznámky/zprávy pro přijímatele vypište své jméno (resp. jméno osoby, za kterou je platba hrazená). Přihláška bude považovaná za závaznou až po zaplacení poplatku.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
K dispozícii bude malé občerstvenie (káva, čaj), miestnosť pre deti ako aj kuchynka s potrebnými riadmi, mikrovlnkou a varnou kanvicou. Ubytovanie, stravu ako aj prípadného sprievodcu k svojmu dieťaťu si každý účastník zabezpečuje sám.

Ak máte malé deti či bábätká, môžete kurz absolvovať spoločne s nimi, svoje deti môžete počas programu dojčiť, môžu byť s vami, prípadne vám so starostlivosťou o ne môže pomôcť nejaká ďalšia osoba, ktorá má ako váš sprievodca na kurz vstup zdarma. Ak vaše dieťatko práve nepotrebuje žiadnu intenzívnu starostlivosť (pretože napríklad spí), môže sa sprievodca zúčastniť programu. Pre deti je k dispozícii miestnosť s hračkami.

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

 

Máte záujem? Zaregistrujte sa na tento kurz.