Kojení a užívání léků

Léky jsou relativně dobře prozkoumané, je známa jejich farmakokinetika, v mnoha případech jsou k dispozici studie a případy kojících matek, které lék užívaly. Existují odborné publikace, které každý jeden lék podrobně popisují a kategorizují léky z hlediska kojení a bezpečnosti při kojení. Když odpovídáme na otázky o lécích, každou otázku pečlivě zvažujeme (stejně jako všechny ostatní otázky). Otázky o lécích v případě potřeby konzultujeme se světovými odborníky, kteří se tímto tématem zabývají desetiletí: Profesor Thomas Hale, profesor Gideon Koren, profesor Jack Newman. Často konzultujeme daný lék minimálně s jedním z těchto odborníků, někdy i se všemi třemi.

Na získání odpovědí ohledně kojení a léků, je potřebné zvážit více aspektů:

1) Je logické, že ideální je stav, když je člověk zdravý a nemusí užívat léky.

2) Léky by měl člověk brát jenom tehdy, když má na to důvod.

3) Pokud se u někoho vyskytne nějaké onemocnění, může potřebovat léčbu.

4) Není správné upírat kojícím matkám právo na léčbu jenom proto, že kojí.

V drtivé většině případů, kdy je potřeba užívat léky, je pravidlem, že bezpečnější je pokračovat v kojení i během užívání léků. Proč? Mnohé léky se do mateřského mléka nedostávají, anebo pokud se dostávají tak jenom v minimálních množstvích.

Jinými slovy, jenom říct, že nějaký lék se "vylučuje do mateřského mléka", neříká nic o tom, kolik se jej tam vylučuje, a většinou jde o nesmírně malé množství. Takže když budete kojit a zároveň užívat určitý lék, vaše děťátko ve skutečnosti nedostane téměř nic z něj a zároveň bude kojeno, což představuje mimořádně důležitou ochranu pro jeho zdraví do budoucnosti - kojení je významný faktor dokonce nejenom pro zdraví vašeho děťátka ale i vašeho zdraví. Když se rozhodnete ukončit kojení, vystavujete své dítě mnohem závažnějším rizikům. Takže pokud srovnáte užívání léků během kojení s možností, že nebudete kojit a budete užívat léky, tak ve většině případů směruje rozhodnutí bez jakýchkoli pochyb ke kojení během užívání léků. Pokud byste nekojila, vaše děťátko ztratí možnost získávat stovky jedinečných látek, které se v mateřském mléku nacházejí společně s mnoha dalšími aspekty kojení.

Při užívání léků během kojení není potřebné časovat kojení v určitém odstupu od užití léku ani odsávat a vyhazovat mateřské mléko. Můžete pokračovat v kojení bez omezení jak obvykle. Toto platí u převážné většiny léků.

Rizika spojena s ukončením kojení jsou skutečná a vážná a mají vliv na zdraví matky i dítěte, mají ekonomické důsledky pro zdravotnictví a také pro samotnou rodinu. V diskuzích, kde jsou vyjádřeny iracionální obavy z užívání léku během kojení, se často opomíná např. zvýšený počet hospitalizací nekojených dětí, přičemž takových studií nejsou jenom desítky ale stovky, a léky, které děti z důvodů nemocí vyžadujících hospitalizaci dostanou, můžou mít krátkodobé i dlouhodobé důsledky. Navíc v důsledku nekojení můžou mít děti i mnohem závažnější onemocnění jako např. onemocnění dýchacích cest, záněty středního ucha nebo trávicího traktu. Kojením se dá předcházet množství dalších onemocnění od obezity nebo rakoviny prsu přes vysoký krevní tlak, riziko kardiovaskulárních onemocnění až po vysokou hladinu cholesterolu, diabetes 1. i 2. typu či arteriosklerózy. Pro matky znamená ukončení kojení zvýšené riziko rakoviny prsu, endometria, osteoporózy a diabetu 2. typu. V tomto ještě navíc nejsou zahrnuty zvýšené náklady na zubní péči či otázky týkající se kognitivního vývoje a chování dětí.

Materiály popisující všeobecné principy na toto téma:

Kojení a léčba matky

Kojení a užívání léků 

Kojení a onemocnění matky a dítěte

Kojení a nachlazení, bolest hrdla matky – čím zmírnit příznaky onemocnění

 

Podívejte se i na předešlé zodpovězené otázky (jejich seznam naleznete tady) v poradně kojení týkající se léků, i konkrétních léčiv, farmakologických i přírodních, také doplňků stravy, vyšetření a zákroků. Použijte na stránce vyhledávač pro konkrétní léky.

 

Materiál Breastfeeding and Medications, únor 2009©

Napsal a upravil (pod různými jinými názvy): Jack Newman, MD, FRCPC, 1995-2005 ©

Revize: Jack Newman MD, FRCPC IBCLC a Edith Kernerman, IBCLC, 2008, 2009©

Překlad: MAMILA, o. z., 2016

Převzato z www.mamila.sk

Tento materiál se může kopírovat a šířit bez předešlého svolení s podmínkou, že není použit v žádném kontextu porušujícím Mezinárodní kodex WHO o marketingu náhrad mateřského mléka (1981) a v znění pozdějších rezolucí WHA. Jestli nevíte, co to přesně znamená, napište nám na info@kojim.cz. Při použití článku uveďte: Převzato z www.kojim.cz.