Jak miminku pomoci vypít více mléka

Většina matek má velké množství mléka nebo by mohla mít hodně mléka, pokud by měla možnost správného začátku se správnou pomocí. Problém je, že dítě nedostává mléko, které je dostupné. Někdy se zdá, že matky mají hodně mléka, které teče příliš rychle ze začátku kojení, ale dítě se zlobí nebo usíná, když se tok mléka zpomalí později během kojení. Někdy se matkám říká, že mají příliš mnoho mléka, a na začátku kojení může rychle téct, a potom je dítě nespokojené, když se tok mléka zpomalí. Toto je postup pro lepší regulaci přisunu mléka. I když následující symptomy nemusí znamenat, že dítě nedostává dost mléka, tento návod se může použít na pomoc při řešení záležitostí týkajících se:

  • usínajícího nebo "líného" dítěte. Miminka nejsou líné, reagují na tok mléka, a pokud je tok pomalý, mají tendenci usínat na prsu, zvláště když jsou to malá miminka, několika-týdenní. Často se také zdá, že miminka, jakoby chtěly „používat maminku jako dudlík“. Jistě, sání je pro děti příjemné, ale když dítě získá více mléka a skutečně se nasytí, často nebude chtít na prsu sát bez pití.
  • dítěte, které se na prsu zlobí, je u prsu neklidné nebo se od prsu odtahuje
  • častého nebo dlouhého krmení nebo naopak dětí, které se na krmení neprobouzí
  • žloutenky
  • matek, které mají pocit, že mají příliš silný vypuzovací reflex, nebo se jejich děti při kojení zakuckávají; nebo mají prsy jakoby neustále přeplněné

Ujistěte se, že dítě pije nejlépe, jak jen je to možné:

1. Snažte se o nejlepší možné přisátí. Toto by vám měl ukázat někdo, kdo ví, jak se to dělá. Kdokoli se dokáže podívat na dítě na prsu a říct, že přisátí je dobré. My se snažíme matky učit správné přisátí odlišně než většina ostatních. Jsme přesvědčeni, že náš přístup je velmi účinný a často to tak skutečně je. Dítě, které je přisáté správně je na prsu asymetricky, pokrývá více dvorce bradavky spodním rtem než horním, je do prsu zabořené bradou a ne nosem, hlavičku má mírně zakloněnou dozadu v porovnání se zbytkem těla. Pokud je přisátí dítěte správné, matku kojení nebolí a dítě získává mléko, které je v prsu. Prohlédněte si materiál Jak se dítě přisává a videa. Najděte si dobrou poradkyni, která vám to názorně předvede.

2. Podle čeho víte, zda dítě opravdu dostává mléko. Když dítě dostává mléko, má: doširoka otevřená ústa - pauza - zavře ústa. To, že má prs v ústech a dělá sací pohyby, neznamená, že opravdu dostává mléko. Když dítě saje, ale nedostává mléko, jeho brada se hýbe nahoru a dolů rychle, přičemž nedělá pauzu v rytmu - to znamená: snažím se dostat mléko ven, ale nejde to. Pokud byste si to rádi sami vyzkoušeli, vložte si ukazováček nebo jiný prst do úst a sajte, jako kdybyste pili ze slámky. Při nasávání vám brada klesne a zůstane pokleslá, dokud pijete. Když přestanete sát, brada se vrátí zpět nahoru. Tato pauza, viditelná na bradě dítěte při kojení, znamená, že má ústa plná mléka. Dítě dělá stejné pauzy v pohybech brady, i když se krmí po prstu nebo láhví. Čím delší je pauza, tím více se dítě napilo, takže je zřejmé, že říkat matkám, aby krmili dítě 10 nebo 15 nebo 20 minut na každé straně, nemá smysl. Dítě, které velmi dobře pije (nejen saje) řekněme 20 minut nepřerušovaně, možná už druhou stranu ani nebude chtít. Dítě, které na prsu (nepije), může být hladové i po 20 hodinách na prsu. Zmiňovanou "pauzu" lze vidět na videích. Všimněte si,  že když dítě přestane sát, aby si udělalo přestávku, není to to samé, jako „pauza v bradě“, o které mluvíme. Též si všimněte, že pro děti není přirozené sát neustále, bez přestávky. Jenom se ujistěte, že když dítě znovu začne sát, aj skutečně pije.

3. Stlačování. Pokud už dítě jen saje, ale samo nepije, použijte stlačování, aby se dítěti zvýšil přísun mléka. Děti reagují na pomalý tok mléka dvěma způsoby. Buď usínají na prsu anebo se od prsu odtahují. Některé děti se při jednom kojení chovají jedním způsobem a při druhém kojení druhým způsobem. Některé budou usínat a odtahovat se v různých fázích jednoho kojení. Když dítě saje bez pití, začněte prs stlačovat, ale ujistěte se, že prs stlačujete tehdy, když dítě saje, ale nepije. Nechte dítě na prvním prsu, dokud nepřestane pít i navzdory stlačování (tedy nevidíte už pauzy v bradě, ani když stlačujete prs). Podívejte se na materiál: Stlačování prsu. Jak používat stlačování můžete vidět na videích zde.

4. Vyměňte strany. Pokud již dítě nepije, i navzdory stlačování, vyměňte strany a postup zopakujte. Toto opakujte, dokud dítě nevypije rozumné množství mléka. Samozřejmě poté, co se dítě napilo dostatečně, není důvod nenechat ho na prsu sát bez pití, než se samo prsu pustí.

Když toto nefunguje, případně nefunguje dostatečně...

1. Byliny: Užívejte semínka pískavice řecké (Trigonella foenum - graecum) a listy a kvetoucí květy benedikta lékařského (Cnicus Benedictus). Zdá se, že tyto dvě bylinky zvyšují tvorbu mléka a urychlují tok mléka. Protože pro bylinky není stanoven standardní postup, doporučujeme matkám užívat tolik řeckého sena, tak aby jím voněla přes kůži. Často pomohou 3 kapsle z každého - pískavice i benedikta (nebo 20 kapek tinktury) 3x/den. Účinek by měl být patrný po 24-72 hodinách. Pokud to nepomůže do 72 hodin, přestože matka voní po pískavici, tehdy už to pravděpodobně nebude účinkovat.

2. Lehněte si při kojení: Večer chtějí být děti na prsu často anebo delší dobu, proto dejte dítě do polohy, ve které jej můžete krmit vleže. (Poznámka: matky mívají večer méně mléka, což však neznamená, že nemají mléka dostatek). Nechte dítě kojit se a vy možná usnete. Děti, které se večer na prsu zlobí, když se tok mléka zpomalí, se můžou uklidnit sáním prsu v poloze vleže vedle matky. Anebo si půjčte film a sledujte video, dokud se dítě kojí!

Stále to nefunguje...

1. Domperidon (Motilium). Jedná se o lék, který zrychluje tok mléka tím, že zvyšuje tvorbu mléka. Není to však všelék. Nemá zázračnou moc a nevyřeší všechny problémy. Musí se používat ve spojení s ostatními kroky tohoto protokolu. Někdy může být užitečný i tehdy,k když už je tvorba mléka značná (když se dítě neví přisát).

2. Dokrmování. Není vždy jednoduché rozhodnout se, zda dítě potřebuje dokrmování. Používání tohoto protokolu po dobu několika dnů může pomoci dítěti rychle přibrat. Jindy je však nezbytné, aby rostlo rychleji, a bez dokrmování to může být nemožné. Pokud máte možnost, použijte mateřské mléko z banky mléka. Pokud takové mléko není dostupné, možná bude nezbytné použít umělé mléko. Pomalý, ale neustálý růst je však také přijatelný. Hlavní důvod, proč se obáváme nedostatečného růstu je ten, že dobrý růst je znakem dobrého zdraví. Dítě, které dobře roste, je obvykle zdravé, ačkoli to nemusí platit vždy. Ani dítě, které roste pomalu, není vždy nutně nemocné, ale lékaři se více obávají o dítě, které roste pomaleji, než je průměr. Růstové křivky jsou však často nesprávně interpretovány. Dítě, které se pohybuje na úrovni 10. percentilu roste tak, jak potřebuje. Příliš mnoho lidí, včetně lékařů, si však myslí, že pouze děti na 50. percentilu a výše rostou normálně. To není pravda. Růstové křivky se připravovali na základě informací získaných o normálních dětech. Někdo musí být i menší než 90% ostatních dětí (na 10. percentilu), někdo normální.

3. Laktační pomůcka. Pokud se rozhodneme, že dokrmování je nezbytné, nejlepší způsob je dokrmovat na prsu pomocí laktační pomůcky, i když dokrmujete mateřským mlékem. Dokrmujte pomocí suplementoru (laktační pomůcky, vyživovací cévka CN-01, kterou seženete ve zdravotnických potřebách), ne láhví, stříkačkou, skleničkou nebo po prstu. (Shlédněte Jak lze alternativně dokrmovat.) Dokrmujte pouze po provedení kroků 3 a 4 uvedených výše, a když se dítě už kojilo alespoň z obou stran. Proč je lepší používat laktační pomůcku než láhev, skleničku, stříkačku anebo lžičku?

  • Děti se učí kojit kojením
  • Matky se učí kojit kojením
  • Dítě nadále dostává Vaše mléko, a proto Vám pomáhá tvořit více mléka
  • Dítě nebude odmítat prs
  • Kojení znamená daleko víc než jen přijímání mateřského mléka.

4. Příkrmy v podobě tuhé stravy. Pokud je dítě starší než 3 nebo 4 měsíce a je nutné jej dokrmovat, umělé mléko není nutné a doplňující kalorie se mohou dítěti podat i formou tuhé stravy. Ano, v takovémto případě můžete přikrmovat již od 3.-4. měsíce. Vyhlášení organizací jako Zdraví Kanady, Kanadské pediatrické společnosti, Americké akademie pediatrů, UNICEF, Světové zdravotnické organizace a též téměř všech pediatrických společností na světě podporují výlučné kojení do přibližně 6. měsíců. To znamená, že pokud dítě potřebuje kalorie navíc a dostává umělé mléko, už není výlučně kojeno. Umělé mléko je ve své podstatě příkrm v tekuté podobě. Největším problémem při dokrmování umělým mlékem není umělé mléko jako také. Je to láhev. Pokud dítě dostává láhev, když je tok mléka na prsu pomalý, protože tvorba mléka poklesla, velmi rychle zjistí, z kterého zdroje se rychleji nasytí a začne prs odmítat. Bonding je důležitý, ale hlad je přednější. Proto je možné podávat umělé mléko přimíchané do příkrmů. Toto funguje velmi dobře. Jako první příkrmy můžete podávat roztlačený banán, avokádo, a jiné příkrmy v takovém množství, jaké je dítě ochotné sníst bez toho, abyste jej nutili. Všimněte si též, že podávání příkrmů od 3. nebo 4. měsíce života se nedoporučuje v případě, že je všechno v pořádku a dítě dobře přibírá. Příkrmy by se za normálních okolností měli začít podávat, když dítě začíná projevovat jasný zájem o jídlo (přibližně kolem 6. měsíce, ale ne nevyhnutelně, někdy se toto stane před šestým měsícem, někdy později).

5. Pomalé přibírání. Pokud dítě pár měsíců přibíralo dobře a teď dobře nepřibírá, podívejte se na materiál Pomalé přibývání po počátečním dobrém přibývání. Jsou v něm uvedeny důvody, proč se snížila tvorba mléka. Napravte, co můžete, a dále se řiďte tímto návodem.

 

Materiál Protocol to Manage Breastmilk Intake. 2009©

Napsal a upravil (pod různými jinými názvy): Jack Newman MD, FRCPC, 1995-2005©

Revize: Jack Newman MD, FRCPC IBCLC a Edith Kernerman, IBCLC, 2008, 2009©

 

Převzato z www.mamila.sk, 2015

Tento materiál se může kopírovat a šířit bez předešlého svolení s podmínkou, že není použit v žádném kontextu porušujícím Mezinárodní kodex WHO o marketingu náhrad mateřského mléka (1981) a v znění pozdějších rezolucí WHA. Jestli nevíte, co to přesně znamená, napište nám na info@kojim.cz. Při použití článku uveďte: Převzato z www.kojim.cz.