Správné přisátí

Příčná poloha pro levý prs 

 • Nos dítěte a bradavku dejte do jedné linie tak, aby nos nebyl mimo bradavku anebo vlevo od bradavky. Bradavka by neměla být v jedné linii s bradou dítěte.
 • Pravou ruku položte pod záhlaví dítěte tak, aby vaše čtyři prsty vytvořily podpěru pro tváře dítěte (prsty držte těsně při sobě, jakoby byly slepené).
 • Nyní rukou podepřete celou váhu hlavičky.
 • Možná vám bude vyhovovat, když položíte zadeček dítěte na vaše předloktí, jako kdyby to byla polička (toto lze v začátcích  s novorozencem).
 • Anebo vám bude pohodlnější spustit zadeček dítěte mírně diagonálně a přitlačit jej o svůj hrudní koš loktem.
 • Tělo a nohy dítěte by měly být obtočené okolo matky.
 • Přitáhněte zadeček dítěte ke svému tělu vnitřní anebo spodní částí předloktí, jako kdybyste si dítě servírovali na podnose.
 • To způsobí, že se přiblíží k prsu s bradavkou směřující k patru jeho úst.
 • Hlavičku podepřete, ale nepřiklánějte ji směrem k prsu.
 • V podstatě se vůbec nesnažte myslet na to, abyste přiložili k prsu hlavičku dítěte, namísto toho přiložte tělo dítěte ke svému tělu a hlavička se dostane do správné polohy automaticky.
 • Hlavička děťátka by měla být mírně zakloněná, nos je nahoře a brada dítěte se přibližuje k prsu, přičemž nos se prsu vůbec nedotýká.
 • Na přiložení dítěte, když se otevřou doširoka ústa, použijte celou paži.
 • Brada dítěte by měla být daleko od hrudi dítěte
 • SLEDUJTE SPODNÍ RET, nasměrujte jej co nejdále od báze bradavky tak, aby jazyk nabral do úst  velkou část prsu.
 • Pohybujte tělem a hlavou dítěte současně – držte dítě narovnané. Když budete držet zápěstí rovně, s tváří dítěte spočívající na vašich prstech, brada dítěte se nebude sklánět dolů k jeho hrudi. Po přiložení bude horní ret dítěte blízko bradavky, přičemž nad rtem bude vidět dvorec. Držte bradu dítěte blízko vašeho prsu. Před přiložením k prsu je nutné, aby dítě doširoka otevřelo ústa.

Naučte dítě otevřít ústa doširoka:

 • Přesuňte dítě k prsu, dotkněte se bradavkou horního rtu.
 • Mírně odsuňte ústa.
 • Dotkněte se znovu bradavkou horního rtu, znovu se trochu odsuňte.
 • Opakujte do té doby, dokud dítě neotevře ústa doširoka a nemá jazyk vepředu. 
 • Anebo, což je lepší, přejděte jemně bradavkou podél horního rtu dítěte, od jednoho koutku k druhému, dokud dítě neotevře ústa doširoka.
 • Pohybujte dítětem, ne prsem!
 • Vyhněte se tomu, abyste dítě položili do polohy na krmení před tím, než jste úplně připravená jej přiložit. Čím déle dítě čeká, než budete připravená (odkrytí prsu atd.), tím víc bude frustrované a tím méně otevře ústa.

 

Dopoučení:

Poloha matky

 • Seďte s rovnými, dobře podepřenými zády.
 • Trup směřuje dopředu, pánev je vyrovnaná.

Poloha dítěte před počátkem krmení

 • Bradavka směřuje k hornímu rtu dítěte anebo k nosní dírce.
 • Přikládejte ne břicho na břicho, ale tak, aby dítě směřovalo k prsu zespod a mělo oční kontakt s matkou.

Podepřete si prs

 •  Zpevněte si vnitřní tkanivo prsu tím, že prs mírně nadzdvihnete prsty umístěnými přímo na hrudníku a palcem napřímíte nahoru.

Rychle přesuňte dítě na prs

 • Hlavu dítěte mírně zakloňte - zatlačte mezi jeho ramena tak, aby byla brada  a spodní čelist v kontaktu s prsem (ne nos), dokud jsou ústa stále doširoka otevřená, dítě držte narovnané ( tak bude jazyk blíže k prsu), spodní ret směřuje tak daleko od bradavky, jak se dá, takže jazyk dítěte nabere co nejvíce tkaniva prsu.

 

Upozornění

Matka by se měla VYHNOUT tomu, aby:

 • tlačila prs na opačnou stranu
 • naháněla s prsem dítě
 • pohybovala prsem nahoru a dolů
 • držela prs nůžkovým úchopem
 • nepodpírala prs
 • se nakláněla k dítěti namísto toho, aby se jemně zaklonila
 • směrovala bradavku do středu úst dítěte
 • tahala bradu dítěte směrem dolů, aby doširoka otevřelo ústa
 • ohýbala hlavu dítěte, když jej přisouvá k prsu 
 • přikládala prs k ústům dítěte místo toho, aby přiložila k prsu dítě
 • přisouvala  dítě k prsu bez toho, aniž by mělo správně doširoka otevřená ústa
 • přisouvala dítě k prsu nedostatečně rychle při největším otevření úst dítěte
 • se prsu dotýkal nos dítěte a ne brada - držela prs daleko od nosu dítěte (není to potřebné, pokud je dítě správně přisáté, když v takovémto případě bude nos daleko od prsu).

 

Instruktážní fotografie k tomuto textu najdete v části Správné přisátí - fotky.

Podívejte se  také na videa o priložení v jiných polohách.

 

 

Originál napsala a navrhla: Anne Barnes

Autor a revize: Jack Newman, MD, FRCPC, 1995-2005

Volně přeloženo: z materiálů občanského sdružení Mamila, 2013

 

Tento materiál se může kopírovat a šířit bez předcházejícího svolení za podmínky, že není použit v žádném kontextu, který by porušoval Kodex WHO o marketingu náhrad mateřského mléka.